Nghệ An định hướng nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ năm 2017

Sáng 10/11, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng một số công trình chiến đấu trọng điểm” và định hướng nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2017.

Đồng chí Lê Xuân Đại - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, trong nhiều năm qua, tỉnh Nghệ An đã bám sát các nghị định của Chính phủ, Thông tư, hướng dẫn của Bộ Quốc phòng và Quân khu 4. Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành các chương trình, Đề án về “Xây dựng KVPT vững chắc trong tình hình mới để chủ động đối phó với mọi tình huống”, Đề án “Bảo đảm quốc phòng trên tuyến biên giới phía Tây”; Đề án “Xây dựng một số công trình chiến đấu trọng điểm trong khu vực phòng thủ tỉnh giai đoạn 2016 – 2021”.

Nghệ An định hướng nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ năm 2017 - Ảnh 1

Đồng chí Lê Xuân Đại - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Hội nghị đã thảo luận, thống nhất về mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, nguồn ngân sách, thời gian, địa điểm, lực lượng để thực hiện nhiệm vụ xây dựng một số công trình chiến đấu trọng điểm trong khu vực phòng thủ tỉnh và định hướng những công việc trọng tâm nhằm thực hiện nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh Nghệ An năm 2017.

Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Xuân Đại biểu dương Bộ CHQS tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ là cơ quan chủ trì tham mưu cho UBND tỉnh về nhiệm vụ xây dựng các công trình chiến đấu trong khu vực phòng thủ và chuẩn bị các nội dung cho nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh.

Nghệ An định hướng nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ năm 2017 - Ảnh 2

Toàn cảnh hội nghị.

Đồng chí yêu cầu Bộ CHQS tỉnh, các sở, ban, ngành cần chủ động phối hợp, tích cực chuẩn bị nội dung, triển khai kế hoạch, bố trí nguồn ngân sách, nhân lực, phương tiện phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng công trình chiến đấu trọng điểm và nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh năm 2017 và thời gian tiếp theo.

Trọng Kiên - Phong Quang