Nghệ An: Dịch sốt xuất huyết lan rộng

TP - Dịch sốt xuất huyết đang lan rộng ra 3 huyện Quỳnh Lưu, Diễn Châu và Nam Đàn, với hơn 500 người mắc bệnh. Tại Quỳnh Lưu, dịch tiếp tục lan rộng đến 6 xã Quỳnh Long, Quỳnh Liên, Quỳnh Thuận, Tiến Thủy, Quỳnh Nghĩa và Quỳnh Phương.

Huyện Nam Đàn cũng đã xuất hiện ca bệnh đầu tiên và dịch đang có nguy cơ lan rộng.