Nghệ An: Công bố sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6 năm học 2021-2022

  196 liên quanGốc

  Có 10 sách giáo khoa lớp 2 và 23 sách giáo khoa lớp 6 được tỉnh Nghệ An lựa chọn sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông...

  UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định 1024/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An từ năm học 2021 - 2022.

  GIáo viên các trường xem xét, đóng góp để lựa chọn bộ sách giáo khoa

  Trước đó, thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 708/QĐ-UBND ngày 20/3/2021 của UBND tỉnh về việc thành lập các hội đồng lựa chọn sách giáo khoa (SGK) lớp 2, lớp 6 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An, căn cứ Thông tư số 25/2020/TTBGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định việc lựa chọn SGK trong cơ sở giáo dục phổ thông, Hội đồng lựa chọn SGK lớp 2, lớp 6 năm học 2021-2022 đã triển khai đầy đủ công việc theo đúng quy định, quy trình.

  Bên cạnh đó, tỉnh cũng đã thành lập hội đồng lựa chọn các bộ sách theo từng môn học với sự tham gia của đông đảo giáo viên cốt cán trong toàn ngành, đại diện cho từng vùng, miền.

  Nhiều sách của Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam được chọn - ảnh minh họa

  Hội đồng đã tiếp nhận kết quả đề xuất sách giáo khoa của các cơ sở giáo dục từ Sở Giáo dục và Đào tạo. Đồng thời, tổ chức họp các Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa theo từng môn học để tổng hợp ý kiến các thành viên, thảo luận và tiến hành bỏ phiếu kín lựa chọn sách giáo khoa đảm bảo nguyên tắc tập trung, dân chủ, khách quan, minh bạch.

  Kết quả lựa chọn của các Hội đồng phù hợp với ý kiến đề xuất của các cơ sở giáo dục THCS và tiểu học.

  Nguyễn Nam

   Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/giao-duc-suc-khoe/nghe-an-cong-bo-sach-giao-khoa-lop-2-va-lop-6-nam-hoc-2021-2022-d153598.html