Nghệ An: Chuẩn bị khởi kiện hàng loạt doanh nghiệp nợ bảo hiểm

Đến 30.9, tại Nghệ An có 471 DN nợ bảo hiểm từ 3 tháng trở lên, với tổng số nợ hơn 157 tỉ đồng. Trước thực trạng đó, LĐLĐ tỉnh và BHXH tỉnh Nghệ An đã ký kết quy chế phối hợp "Trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu trong việc khởi kiện với các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN" với BHXH tỉnh, nhằm tạo mối liên kết chặt chẽ, phân công trách nhiệm giữa các bên để bảo đảm đạt hiệu quả trong việc khởi kiện các doanh nghiệp (DN) nợ bảo hiểm.

Nghệ An: Chuẩn bị khởi kiện hàng loạt doanh nghiệp nợ bảo hiểm - Ảnh 1

Chiều 11.11, tại TP Vinh, LĐLĐ và BHXH tỉnh Nghệ An đã tổ chức Lễ ký kết quy chế phối hợp "Trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu trong việc khởi kiện với các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN" với BHXH tỉnh, chuẩn bị khởi kiện các doanh nghiệp (DN) nợ bảo hiểm.

Mục đích của quy chế nhằm phối hợp cung cấp thông tin giữa hai cơ quan trong việc khởi kiện các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động và tập thể người lao động.

Các thông tin trao đổi gồm danh sách, hồ sơ liên quan đến DN nợ bảo hiểm, tình hình, diễn biến quá trình khởi kiện và kết quả khởi kiện. Thông tin được trao đổi, cung cấp định kỳ hàng quý hoặc không định kỳ, kèm theo chế độ giao ban, tổng kết, thông qua đầu mối hai bên.

Nghệ An: Chuẩn bị khởi kiện hàng loạt doanh nghiệp nợ bảo hiểm - Ảnh 2

Đại diện LĐLĐ tỉnh Nghệ An đọc Dự thảo Quy chế phối hợp

LĐLĐ và BHXH phối hợp đề xuất chế độ chính sách hỗ trợ kinh phí đối với hoạt động khởi kiện DN nợ bảo hiểm. Theo số liệu của BHXH tỉnh Nghệ An, tính đến ngày 30.9, toàn tỉnh có 471 DN nợ bảo hiểm từ 3 tháng trở lên, với tổng số nợ hơn 157 tỉ đồng.

Clip về lễ ký kết:

QUANG ĐẠI