Nghệ An: Chất lượng nước sinh hoạt có được cải thiện?

(ĐSPL) - Mặc dù cơ quan chủ quản đã giải trình, hứa hẹn với cử tri trong tỉnh nhiều lần thông qua các kỳ họp HĐND tỉnh, nhưng đến nay, sau hơn 6 tháng, chất lượng nước sinh hoạt cho người dân trên địa bàn vẫn chưa thực sự đảm bảo.

Xem Clip tại đây (Nguồn: NTV):

NGUYỄN HƯƠNG