Nghệ An cần phát triển 11 huyện phía tây

Đảng bộ Nghệ An cần chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, trong đó khai thác tối đa tiềm năng lợi thế về đất đai, nguồn nhân lực, cảng biển, sân bay… để phát triển nhanh và bền vững trong những năm tới…

Ngày 3-10, tại trụ sở Trung ương Đảng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, đã chỉ đạo như trên tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng bộ Nghệ An về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ ở tỉnh này. Thủ tướng cũng yêu cầu trong năm năm tới Nghệ An cần tập trung phát triển cây công nghiệp gắn với chăn nuôi bò sữa, làm tốt công tác cải cách hành chính để thu hút đầu tư vào khu kinh tế Vinh-Cửa Lò, phát triển kinh tế biển và trồng rừng gắn với chế biến công nghiệp, đồng thời tập trung phát triển 11 huyện phía tây của tỉnh (nơi có tỉ lệ hộ nghèo chiếm 35% trong khi đất đai phì nhiêu) với những chương trình, dự án cụ thể… Thủ tướng cũng lưu ý tỉnh cần tiếp tục chăm lo đào tạo nguồn nhân lực và giải quyết có hiệu quả các vấn đề bức xúc xã hội. TX