Nghệ An: Các linh mục, tu sĩ, hội đồng mục vụ tiếp thu Luật Tín ngưỡng, tôn giáo

Sáng 4/12, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị phổ biến phát luật về tôn giáo cho linh mục, tu sỹ, đại diện hội đồng mục vụ giáo xứ, giáo họ công giáo trên địa bàn tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Cảnh Nam.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe ông Nguyễn Khắc Huy - nguyên Vụ trưởng vụ Pháp chế thanh tra Ban Tôn giáo Chính phủ giới thiệu quá trình xây dựng pháp luật tín ngưỡng, tôn giáo và những điểm mới của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo.

Theo ông Nguyễn Khắc Huy, việc ban hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (có hiệu lực từ ngày 1/1/2018) là một bước phát triển hoàn thiện pháp luật về lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo. Luật hướng đến 4 mục tiêu: Đảm bảo tốt hơn quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; đổi mới cơ chế quản lý nhà nước nhằm tạo sự thông thoáng, minh bạch, tạo cơ chế pháp lý đầy đủ; quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo gắn với phát huy các giá trị dân chủ, văn minh và góp phần thực hiện chính sách đối ngoại, hội nhập quốc tế...

So với Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo trước đây, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo có 15 điểm mới liên quan đến việc mở rộng phạm vi chủ thể có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; bổ sung một chương về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; mở rộng chủ thể đăng ký sinh hoạt tôn giáo; phân cấp công tác quản lý;...

Luật cũng quy định rõ hơn về cơ sở đào tạo tôn giáo và mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo; bổ sung nội dung phong phẩm hoặc suy cử phẩm vị cho người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam; giảm bớt thủ tục hành chính trong đăng ký hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo; khuyến khích và tạo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo tham gia sâu vào các hoạt động vì mục đích từ thiện, nhân đạo; tạo điều kiện hoạt động tôn giáo cho người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam;...

Đón Giáng sinh năm 2016 ở Giáo xứ Cầu Rầm. Ảnh: Tư liệu

Hội nghị tiến hành trong 1 ngày, buổi chiều các đại biểu tiếp tục được tiếp thu chuyên đề “Quy định của pháp luật về đất đai tôn giáo và tình hình quản lý, sử dụng đất đai tôn giáo trên địa bàn tỉnh Nghệ An”.

Cảnh Nam

TIN LIÊN QUAN