Nghệ An bàn giao hai nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo

Sáng ngày 12/9, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Diễn Châu (Nghệ An) đã bàn giao 2 ngôi nhà Đại đoàn kết cho 2 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Diễn Thành.

Bàn giao nhà Đại đoàn kết cho hộ dân.

Cụ thể, hai gia đình được bàn giao nhà Đại đoàn kết gồm gia đình ông Nguyễn Văn Lĩnh, xóm 5 được hỗ trợ xây dựng ngôi nhà mới có diện tích 120 m2 và gia đình bà Đặng Thị Huệ - xóm 3 được hỗ trợ xây dựng nhà mới có diện tích 80 m2.

Kinh phí mỗi ngôi nhà trên 200 triệu đồng; trong đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện hỗ trợ 20 triệu đồng, còn lại do anh em họ hàng giúp đỡ và gia đình tích góp.

Được biết, từ đầu năm 2018 đến nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Diễn Châu đã hỗ trợ 240 triệu đồng, xây dựng 10 ngôi nhà đại đoàn kết. Đây là nghĩa cử cao đẹp thể hiện truyền thống “lá lành đùm lá rách”, giúp hộ nghèo vơi bớt khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Điền Bắc