Nghệ An: 3 Chi cục Thuế hoàn thành kế hoạch thu ngân sách

Theo báo cáo của Cục Thuế Nghệ An, đến nay đã có 3 Chi cụcThuế là Nam Đàn, Nghi Lộc, Diễn Châu hoàn thành kế hoạch thu ngân sách.

Nghệ An: 3 Chi cục Thuế hoàn thành kế hoạch thu ngân sách - Ảnh 1

Cán bộ Chi cục Thuế Vinh đôn đốc doanh nghiệp nộp thuế

Cụ thể, Chi cục thuế Nam Đàn đạt 106,2 tỷ đồng, Chi cục thuế Nghi Lộc đạt 160,7 tỷ đồng, Chi cục thuế Diễn Châu 183,1 tỷ đồng,...

Bên cạnh đó, các Chi cục Thuế có tốc độ thu 9 tháng thấp hơn so cùng kỳ: Đô Lương, Thái Hòa, Kỳ Sơn, Anh Sơn, Quỳ Châu. Không kể tiền sử dụng đất, các Chi cục có tốc độ thu 9 tháng thấp so cùng kỳ là Nghĩa Đàn, Kỳ Sơn, Quỳ Châu.

Một số khoản thu thấp hơn so cùng kỳ: Thu từ doanh nghiệp Nhà nước nước địa phương, 9 tháng đạt 91 tỷ đồng, bằng 73% dự toán và bằng 89% so cùng kỳ. Thu từ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, 9 tháng đạt 28 tỷ, bằng 76% dự toán và bằng 88% so cùng kỳ. Thu tiền thuê đất, 9 tháng đạt 142 tỷ đồng, bằng 79% dự toán và bằng 83% so cùng kỳ.

Ông Vương Đình Chinh – Trưởng phòng Tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế cho biết: Cục Thuế và các chi cục đang tăng cường công tác tham mưu và phối hợp với chính quyền địa phương, phối hợp với các sở, ban, ngành, cơ quan thuế trong công tác quản lý thu NSNN. Bên cạnh đó tiếp tục triển khai thực hiện Đề án Ủy nhiệm thu đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán tại TP Vinh, huyện Diễn Châu và Quỳnh Lưu và nhiều giải pháp theo Luật Quản lý thuế.

Trân Châu