Nghệ An: 23 xã, phường, thị trấn được đưa ra khỏi diện trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự

  Báo Nghệ An
  729 liên quanGốcNghệ An

  UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định số 313 QĐ-UBND phê duyệt danh sách địa bàn trọng điểm, về trật tự an toàn xã hội đã chuyển hóa thành công; địa bàn cần theo dõi sau chuyển hóa và địa bàn thực hiện chuyển hóa năm 2022.

  Quang cảnh hồ Goong - phường Trường Thi (TP. Vinh). Ảnh tư liệu: BNA

  Quang cảnh hồ Goong - phường Trường Thi (TP. Vinh). Ảnh tư liệu: BNA

  Theo đó có 23 xã, phường, thị trấn chuyển hóa thành công được đưa ra khỏi diện trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội, gồm:

  1. Phường Hưng Bình, TP Vinh

  2. Phường Hà Huy Tập, TP Vinh

  3. Phường Trường Thi, TP Vinh

  4. Xã Thạch Ngàn, huyện Con Cuông

  5. Xã Nậm Nhoóng, huyện Quế Phong

  6. Xã Thanh Long, huyện Thanh Chương

  7. Xã Nghi Trường, huyện Nghi Lộc

  8. Xã Nghi Thịnh, huyện Nghi Lộc

  9. Xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc

  10. TT Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu

  11. Xã Quỳnh Nghĩa, huyện Quỳnh Lưu

  12. Phường Quỳnh Xuân, TX Hoàng Mai

  13. Xã Mường Lống, huyện Kỳ Sơn

  14. Xã Bảo Thắng, huyện Kỳ Sơn

  15. TT. Thạch Giám, huyện Tương Dương

  16. TT.Hưng Nguyên, huyện Hưng Nguyên

  17. Xã Đặng Sơn, huyện Đô Lương

  18. Xã Bảo Thành, huyện Yên Thành

  19. TT Tân Kỳ, huyện Tân Kỳ

  20. Xã Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Đàn

  21. Xã Diên Lãm, huyện Quỳ Châu

  22. Xã Đồng Văn, huyện Quế Phong

  23. TT Nam Đàn, huyện Nam Đàn

  - Có 27 địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội chuyến hóa đạt, nay đưa vào diện theo dõi sau chuyển hóa năm 2022.

  Trong đó thành phố Vinh có 3 đơn vị (Phường Dưng Dũng, xã Hưng Lộc, xã Nghi Phú). Huyện Nam Đàn có 1 đơn vị (xã Trung Phúc Cường). Huyện Nghi Lộc có 1 đơn vị (xã Nghi Lâm). Huyện Quỳnh Lưu có 2 đơn vị (xã Quỳnh Châu và Quỳnh Long). Thị xã Hoàng Mai có 1 đơn vị (phường Quỳnh Phương). Huyện Tương Dương có 1 đơn vị (xã Lưu Kiền). Huyện Con Cuông có 1 đơn vị (xã Lạng Khê). Huyện Đô Lương có 2 đơn vị (xã Đà Sơn và Giang Sơn Đông). Huyện Hưng Nguyên có 1 đơn vị (xã Hưng Tây). Huyện Diễn Châu có 2 đơn vị (xã Diễn Bích và Diễn Thịnh). Huyện Anh Sơn có 2 đơn vị (xã Phúc Sơn và thị trấn Anh Sơn). TX Thái Hòa có 1 đơn vị (xã Nghĩa Thuận). Huyện Quỳ Hợp có 2 đơn vị (xã Tam Hợp và Yên Hợp). Huyện Kỳ Sơn có 1 đơn vị (xã Mường Ải). Huyện Yên Thành có 2 đơn vị (xã Đô Thành và Trung Thành). Huyện Tân Kỳ có 1 đơn vị (xã Đồng Văn). Huyện Nghĩa Đàn có 1 đơn vị (xã Nghĩa Thịnh). Huyện Quỳ Châu có 1 đơn vị (xã Châu Bính).

  - Có 05 địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội chuyển hóa chưa đạt yêu cầu, tiếp tục thực hiện chuyển hóa năm 2022, gồm: Xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên; xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc; xã Châu Thôn, huyện Quế Phong, xã Bắc Lý, huyện Kỳ Sơn; thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn

  20 địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội mới được đưa vào diện thực hiện chuyển hóa năm 2022 theo Quyết định số 313QĐ-UBND ngày 8/2/2022 của UBND tỉnh, gồm:

  1. Phường Quang Trung, TP Vinh

  2. Phường Vinh Tân, TP Vinh

  3. Phường Quỳnh Dị, TX Hoàng Mai

  4. Xã Mậu Đức, huyện Con Cuông

  5. Xã Thượng Sơn, huyện Đô Lương

  6. Xã Hiến Sơn, huyện Đô Lương

  7. Xã Châu Nhân, huyện Hưng Nguyên

  8. Xã Nghĩa Mai, huyện Nghĩa Đàn

  9. Xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu

  10. Xã Ngọc Lâm, huyện Thanh Chương

  11. Xã Yên Na, huyện Tương Dương

  12. Xã Châu Thành, huyện Quỳ Hợp

  13. Xã Nghĩa Thái, huyện Tân Kỳ

  14. Xã Hoa Sơn, huyện Anh Sơn

  15. Lĩnh Sơn, huyện Anh Sơn

  16. Xã Ngọc Sơn, huyện Quỳnh Lưu

  17. Xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu

  18. Thị trấn Diễn Châu, huyện Diễn Châu

  19. Xã Diễn Đoài, huyện Diễn Châu

  20. Xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn

  G.H

  Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/nghe-an-23-xa-phuong-thi-tran-duoc-dua-ra-khoi-dien-trong-diem-phuc-tap-ve-an-ninh-trat-tu-302365.html