Ngày tình yêu tại các quốc gia

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Có rất nhiều thông tin về nguồn gốc của ngày lễ này, tuy nhiên, phần lớn thống nhất cho rằng nó được khởi nguồn từ thánh Valentine (tiếng Pháp: Valentin, tiếng Anh: Valentine, tiếng Ý: Valentino) là một người La Mã được phong thánh do đã tử vì đạo. Ông mất vào ngày 14 tháng 2 năm 270, đúng vào ngày mà trước đây người ta gọi là Ngày may rủi của tình yêu.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/news/Pages/200907/20090213170240.aspx