Ngày thứ 2 kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Hà Nội: Kỷ luật phòng thi nóng bỏng hơn

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    KTĐT - Ngày thi thứ 2 kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Hà Nội, kỷ luật phòng thi tại tất cả các hội đồng tiếp tục được siết chặt hơn. Những sai sót, sự cố nhỏ như mất điện, phòng thi dột... trong ngày đầu đã được khắc phục.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=56&NewsId=153801