Ngày thi đầu của đợt hai: 108 thí sinh và 11 cán bộ coi thi bị xử lý kỷ luật

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Như dự đoán, do đợt thi này có khá nhiều môn thi tự luận (bốn môn: văn, toán, sử, địa) cho nên số thí sinh vi phạm quy chế thi tăng lên.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=126185&sub=74&top=41