Ngày Thanh niên

    Gốc

    Tôi nghĩ, dù ở bất cứ thời đại nào, thì thanh niên vẫn là thanh niên. Đó là lứa tuổi đẹp nhất của một đời người, cùng là lứa tuổi nhiều khát khao nhiều khám phá nhiều hy vọng và có thể, cũng nhiều thất vọng, nhiều va vấp nhất.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Chaobuoisang/2007/10/15/212420.tno