Ngày Tết, đường thông thoáng

    Báo Sài Gòn Giải Phóng
    Gốc

    Trong những ngày tết, trên nhiều đường phố mà ngày thường hầu như có thể xảy ra kẹt xe bất cứ lúc nào thì nay hết sức thông thoáng.

    Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/moitruongdothi/2008/2/142661