Ngày tập thứ 4 của Tuyển VN

    1 đăng lạiGốc

    Hanoinet - Thời tiết thất thường lúc mưa lúc nắng của vùng cao, khiến buổi tập sáng nay của ĐTVN diễn khá tẻ nhạt.

      Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=27&NewsId=94019