Ngày tận cùng của Hổ Tamil?

    Báo Đầu Tư
    Gốc

    (CAO) Đó là lời khẳng định của giới lãnh đạo cao cấp quân đội Sri Lanka. Họ cho biết lực lượng binh sĩ chính phủ đã siết chặt vòng vây vào căn cứ được coi là điểm tựa cuối cùng của lực lượng Hổ Tamil.

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/quoc_te/20081230.85897/copy4_of_20081230.58655/20090502.56336.html