Ngày Sáng tạo Việt Nam 2008 có chủ đề an toàn thực phẩm

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    NDĐT- Cuộc thi “Ngày Sáng tạo Việt Nam diễn ra vào giữa tháng 6 năm nay sẽ có chủ đề về “An toàn thực phẩm”. Cuộc thi do Cục An toàn - Vệ sinh thực phẩm (VFA), và Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam (WB) tổ chức.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=119311&sub=127&top=39