Ngày này năm xưa: 25/2

Ngày 25/2/1944, Trung đội Cứu quốc quân III được thành lập tại rừng Khuổi Kịch (châu Sơn Dương, Tuyên Quang) trước sự chứng kiến của đồng chí Hoàng Quốc Việt. Trung đội gồm 30 chiến sĩ, do đồng chí Triệu Khánh Phương làm chỉ huy trưởng.

Bác Hồ và các chiến sỹ vệ quốc quân tại Sơn Dương (Tuyên Quang) trong những ngày toàn quốc kháng chiến. Ảnh tư liệu

Bác Hồ và các chiến sỹ vệ quốc quân tại Sơn Dương (Tuyên Quang) trong những ngày toàn quốc kháng chiến. Ảnh tư liệu

Sự kiện trong nước:

- Ngày 25 - 28/2/1943, Ban Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương họp tại Võng La (Đông Anh, Phúc Yên, nay thuộc Hà Nội) để bàn về việc mở rộng Mặt trận Dân tộc Thống nhất và xúc tiến chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang.

- Ngày 25/2/1944, Trung đội Cứu quốc quân III được thành lập tại rừng Khuổi Kịch (châu Sơn Dương, Tuyên Quang) trước sự chứng kiến của đồng chí Hoàng Quốc Việt. Trung đội gồm 30 chiến sĩ, do đồng chí Triệu Khánh Phương làm chỉ huy trưởng.

- Ngày 25/2/1946, Bác dự họp Hội đồng Chính phủ và cùng ngày đã thỏa thuận được với Xanhtơni rằng cần phải tạo không khí hòa dịu để cuộc đàm phán sau này thuận lợi và xác định lập trường của mình là “Độc lập và Hợp tác” trong quan hệ với nước Pháp.

- Ngày 25/2/1966, tại Hà Nội, những người làm công tác sử học đã tiến hành Đại hội thành lập Hội khoa học Lịch sử Việt Nam. Hội khoa học Lịch sử Việt Nam là một hội nghề nghiệp có hệ thống từ Trung ương đến các địa phương. Từ ngày ra đời đến nay, Hội khoa học Lịch sử Việt Nam đã đóng góp to lớn vào công tác nghiên cứu, sưu tầm, giảng dạy bộ môn lịch sử. Nhiều công trình khoa học được công bố có giá trị lịch sử và thực tiễn cao. Nhiều nhà sử học đã đóng góp vào việc lưu giữ và biên soạn các bộ sách sử có giá trị.

Đại hội thành lập Hội Khoa học Lịch sử năm 1966. Ảnh tư liệu

(Sách Chủ tịch Hồ Chí Minh – Ngày này năm xưa, NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2010)

Sự kiện quốc tế:

- Ngày 25/2/1793, Quang Tự Đế lên ngôi Hoàng đế triều Thanh, Từ Hi Thái hậu và Từ An Thái hậu đồng nhiếp chính.

- Ngày 25/2/1951: Đại hội Thể thao liên Mỹ lần thứ nhất khai mạc tại Buenos Aires, Argentina với 21 quốc gia tham dự.

- Ngày 25/2/1965, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư chào mừng Hội nghị Nhân dân Đông Dương (họp tại Phnôm Pênh, thủ đô Vương quốc Campuchia từ ngày 1 - 9/3/1965). Trong thư, Người khẳng định đế quốc Mỹ đã phá hoại Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương, và năm 1962 về Lào, xâm phạm chủ quyền các quốc gia của ba nước Đông Dương và kết luận: “Nhân dân ba nước anh em Việt Nam, Campuchia và Lào vốn đã luôn luôn cùng nhau sát cánh chống kẻ thù chung là chủ nghĩa thực dân, đế quốc. Đứng trước nguy cơ một cuộc chiến tranh mở rộng do Mỹ gây nên, nhân dân ba nước chúng ta đoàn kết chặt chẽ chống đế quốc Mỹ, thì chúng ta nhất định thắng lợi.”

- Ngày 25/2/1986: Tổng thống Ferdinand Marcos của Philippines bị lật đổ sau 20 năm cầm quyền; Corazon Aquino trở thành nữ Tổng thống đầu tiên của Philippines.

- Ngày 25/2/2008, Kosovo đơn phương tuyên bố độc lập khỏi Serbia./.

PV

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/ngay-nay-nam-xua/ngay-nay-nam-xua-25-2-659768.html