Ngày nào cũng có tai nạn lao động do ngã giàn giáo

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Hậu quả rõ ràng nhất là mỗi năm xảy ra gần 6.000 vụ tai nạn lao động, hàng trăm người thiệt mạng trên cả nước. Thiệt hại kinh tế khoảng ước tính gần 60 tỷ đồng/năm.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=58&NewsId=49384