Ngày mai, 9/7, bắt đầu đợt 2 kỳ thi tuyển sinh vào ĐH, CĐ

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết: Tại đợt thi này, sẽ có 89 đại học, học viện, trường đại học tổ chức thi, với hơn 850 nghìn hồ sơ ĐKDT.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=56&NewsId=74205