Ngày mai 17/4: Khai mạc kỳ họp chuyên đề của HĐND TP khóa XIII

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Kỳ họp chuyên đề đầu tiên của HĐND TP Hà Nội khóa XIII sẽ diễn ra từ ngày 17-19/4. Trong 3 ngày làm việc, HĐND sẽ thảo luận và thông qua nghị quyết về 10 báo cáo, tờ trình của UBND TP, trong đó có các vấn đề đang được quan tâm như: những giải pháp chủ yếu và một số cơ chế...

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=16&NewsId=53401