Ngày làm việc chính thức thứ hai Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Ngày 27/1/2021 - ngày làm việc chính thức thứ hai của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam, các đại biểu làm việc tại hội trường, tiếp tục thảo luận các văn kiện đại hội.

Các đại biểu đến dự ngày làm việc chính thức thứ hai Đại hội XIII của Đảng. (Ảnh: TTXVN)

Các đại biểu đến dự ngày làm việc chính thức thứ hai Đại hội XIII của Đảng. (Ảnh: TTXVN)

Các đại biểu đến dự ngày làm việc chính thức thứ hai Đại hội XIII của Đảng. (Ảnh: TTXVN)

Các đại biểu đến dự ngày làm việc chính thức thứ hai Đại hội XIII của Đảng. (Ảnh: TTXVN)

Các đại biểu đến dự ngày làm việc chính thức thứ hai Đại hội XIII của Đảng. (Ảnh: TTXVN)

Các đại biểu đến dự ngày làm việc chính thức thứ hai Đại hội XIII của Đảng. (Ảnh: TTXVN)

Đại hội nghe đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Măt trận Tổ quốc Việt Nam trình bày tham luận. (Ảnh: TTXVN)

Các đại biểu đến dự ngày làm việc chính thức thứ hai Đại hội XIII của Đảng. (Ảnh: TTXVN)

Các đại biểu đến dự ngày làm việc chính thức thứ hai Đại hội XIII của Đảng. (Ảnh: TTXVN)

Các đại biểu đến dự ngày làm việc chính thức thứ hai Đại hội XIII của Đảng. (Ảnh: TTXVN)

Các đại biểu tham dự ngày làm việc chính thức thứ hai Đại hội XIII của Đảng. (Ảnh: TTXVN)

Các đại biểu tham dự ngày làm việc chính thức thứ hai Đại hội XIII của Đảng. (Ảnh: TTXVN)

Các đại biểu tham dự ngày làm việc chính thức thứ hai Đại hội XIII của Đảng. (Ảnh: TTXVN)

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội. (Ảnh: TTXVN)

Các đại biểu tham dự ngày làm việc chính thức thứ hai Đại hội XIII của Đảng. (Ảnh: TTXVN)

Các đại biểu dự ngày làm việc chính thức thứ hai Đại hội XIII của Đảng. (Ảnh: TTXVN)

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội. (Ảnh: TTXVN)

Các đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên tham dự ngày làm việc chính thức thứ hai Đại hội XIII của Đảng. (Ảnh: TTXVN)

Các đại biểu dự ngày làm việc chính thức thứ hai Đại hội XIII của Đảng. (Ảnh: TTXVN)

Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn dự ngày làm việc chính thức thứ hai Đại hội XIII của Đảng. (Ảnh: TTXVN)

Đoàn đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương dự Đại hội. (Ảnh: TTXVN)

Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái dự Đại hội. (Ảnh: TTXVN)

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chụp ảnh chung với Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang. (Ảnh: TTXVN)

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chụp ảnh chung với Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: TTXVN)

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chụp ảnh chung với Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: TTXVN)

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước chụp ảnh chung với Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: TTXVN)

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước chụp ảnh chung với Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam. (Ảnh: TTXVN)

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước chụp ảnh chung với Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Cao Bằng. (Ảnh: TTXVN)

Các đại biểu đoàn Đảng bộ Quân đội dự Đại hội XIII của Đảng. (Ảnh: TTXVN)

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ chụp ảnh chung với đại biểu đoàn Đảng bộ Quân đội. (Ảnh: TTXVN)

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chụp ảnh chung với đại biểu Đảng bộ tỉnh Cao Bằng. (Ảnh: TTXVN)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/photo-ngay-lam-viec-chinh-thuc-thu-hai-dai-hoi-lan-thu-xiii-cua-dang/691784.vnp