Ngày hội Văn hóa Thể thao dân tộc Khơme Nam bộ

    Báo VTC News
    1 đăng lạiGốc

    Theo Sở Văn hóa-Thông tin Cần Thơ, Ngày hội Văn hóa Thể thao dân tộc Khơme Nam bộ lần thứ 4 sẽ diễn ra từ ngày 23 đến 26/11, tại thành phố Cần Thơ.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/239724/Default.aspx