Ngày hội văn hóa dân tộc Mường tại Hòa Bình

    1 đăng lạiGốc

    ND-  Ngày hội văn hóa dân tộc Mường sẽ diễn ra từ ngày 9 đến 12-12, tại TP Hòa Bình. Tham dự có chín tỉnh có đông đồng bào Mường sinh sống.

      Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=109223&sub=134&top=43