Ngày hội Tư vấn học nghề, tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp, giới thiệu việc làm và xuất khẩu lao động năm 2024 tại huyện Châu Thành

Ngày 21/4, tại Trường THPT Cần Đăng, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp UBND huyện Châu Thành và Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh An Giang tổ chức Ngày hội Tư vấn học nghề, tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp, giới thiệu việc làm và xuất khẩu lao động năm 2024.

Các đại biểu tham dự ngày hội

Các đại biểu tham dự ngày hội

Học sinh, người lao động tham dự ngày hội

Học sinh, người lao động tham dự ngày hội

Tìm kiếm cơ hội học tập và việc làm tại ngày hội

Tìm kiếm cơ hội học tập và việc làm tại ngày hội

Ngày hội Tư vấn học nghề, tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp, giới thiệu việc làm và xuất khẩu lao động năm 2024 tại huyện Châu Thành có sự tham gia của hơn 20 công ty, doanh nghiệp sản xuất - kinh doanh trong và ngoài tỉnh có nhu cầu tuyển dụng nhiều vị trí việc làm ở các trình độ khác nhau.

Tại ngày hội, đại diện các công ty, doanh nghiệp đã trực tiếp tư vấn, giới thiệu tổng quan về doanh nghiệp mức thu nhập khi được tuyển dụng, thông tin các thị trường xuất khẩu lao động… Qua đó, giúp người lao động ở huyện Châu Thành có điều kiện tiếp cận, nắm bắt nhu cầu tuyển dụng lao động của các đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, góp phần giải quyết vấn đề việc làm, đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương.

TRUNG HIẾU

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/ngay-hoi-tu-van-hoc-nghe-tuyen-sinh-giao-duc-nghe-nghiep-gioi-thieu-viec-lam-va-xuat-khau-lao-dong-a393613.html