Ngày hội Thống nhất non sông

    Báo Sài Gòn Giải Phóng
    Gốc

    Cách đây 36 năm, tại bến Nhan Biều, Bắc sông Thạch Hãn (Quảng Trị), là điểm vượt sông của bộ đội ta tiến vào Thành Cổ, và ở bến sông này đêm 29-4-2008, những người lính năm xưa ấy đã có một đêm tri ân, và gặp mặt giao lưu đầy nghĩa tình

    Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/chinhtri/2008/4/150848