Ngày hội nhân lực CNTT TP.HCM 2008

    Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
    2 đăng lạiGốc

    Ngày hội nhân lực CNTT TP.HCM 2008 do công ty Phát Triển Công Viên Phần Mềm Quang Trung (CVPMQT) và học viện NIIT phối hợp tổ chức sẽ diễn ra ngày 15/3/2007, tại CVPMQT.

    Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=9352&t=pcolarticle