Ngày hội Nhân Lực CNTT 2008

    Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
    Gốc

    Ngày hội Nhân Lực CNTT lần thứ 3 năm 2008 đã diễn ra ngày 15/3/2008. Sinh viên CNTT TP.HCM và vùng ven vừa có thể tiếp cận với nguồn việc tương lai vừa có dịp giao lưu...

    Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=9418&t=pcolarticle