Ngày hội MU Việt Nam

    Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
    Gốc

    Tại buổi gặp mặt ngày 12/4/2008, FPT Online khẳng định MU đã sẵn sàng cho sự hồi sinh trong năm nay với phiên bản mới Season 3.

    Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=9806&t=pcolarticle