Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc tế quốc tế tại Australia

Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc tế TECHFEST 2023 diễn ra tại thành phố Melbourne, Australia - là một trong những điểm mới và nổi bật của chuỗi sự kiện hướng tới TECHFEST quốc gia năm 2023 do Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam chủ trì tổ chức nhằm quảng bá hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của một Việt Nam năng động, cởi mở, sẵn sàng hội nhập sâu, rộng và tiệm cận với các tiêu chuẩn quốc tế.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/ngay-hoi-khoi-nghiep-doi-moi-sang-tao-quoc-te-quoc-te-tai-australia-95189.htm