Ngày hội Gia đình Việt Nam năm 2024: Gia đình hạnh phúc, quốc gia thịnh vượng

Ngày hội Gia đình Việt Nam năm 2024 diễn ra từ ngày 25 - 29/6/2024 tại Hải Phòng với sự tham gia của các tỉnh/thành phố trên toàn quốc. Chuỗi hoạt động do Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hải Phòng phối hợp thực hiện dưới sự chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND thành phố Hải Phòng.

Ngày hội được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức của các ngành, các cấp và toàn xã hội về vai trò, vị trí của công tác gia đình đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc; đồng thời thúc đẩy sự quan tâm của cộng đồng xã hội, nòng cốt là xây dựng văn hóa gia đình hướng tới xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

TTXVN/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/infographics/ngay-hoi-gia-dinh-viet-nam-nam-2024-gia-dinh-hanh-phuc-quoc-gia-thinh-vuong-20240625060314166.htm