Ngày hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh

    Gốc

    Ông Lã Quốc Khánh, Phó Giám đốc Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết Ngày hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh 2008 sẽ được tổ chức trong các ngày từ 18/4 đến 20/4.

      Nguồn VTC News: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/244544/Default.aspx