NGÀY HỘI AN TOÀN GIAO THÔNG KHU VỰC MIỀN NÚI PHÍA BẮC 2019

Sáng nay, ngày 10/12 Ủy ban An toàn giao thông quốc gia phối hợp cùng Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La tổ chức chương trình 'Ngày hội An toàn giao thông khu vực miền núi phía Bắc 2019' với sự tham dự của Ban an toàn giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc.

Nguồn Quốc Hội TV: http://quochoitv.vn/videos/chuyen-dong-365/2019/12/ngay-hoi-an-toan-giao-thong-khu-vuc-mien-nui-phia-bac-2019/278976