Ngày hội âm nhạc Pháp tại TPHCM

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    Ngày hội âm nhạc được khởi xướng bởi Maurice Fleuret (người Pháp) từ lâu đã trở thành điểm hẹn thường niên của các nhạc công chuyên nghiệp cũng như không chuyên tại đây. Ngày hội này đã được tổ chức tại hơn 120 quốc gia trên khắp thế giới, trong đó có Việt Nam

    Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/van-hoa/229005.asp