Ngày đầu tiên của thần đồng Mỹ tại Việt Nam

    Gốc

    Hanoinet - Sau khi đến Việt Nam, cô bé Adora Svitak, người được báo chí Mỹ gọi là “Thần đồng văn chương” với hơn 300 truyện ngắn, đã có ngày đầu tiên thăm thú tại Việt Nam.

    Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=22&NewsId=28346