Ngày đầu thực hiện Tổng điều tra dân số và nhà ở: Suôn sẻ và an toàn

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Thượng tá Đinh Huy Hiệu, Phó Văn phòng Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số Bộ Công an cho biết: Ngày đầu tiên thực hiện Tổng điều tra dân số, Công an các đơn vị, địa phương đều báo cáo thực hiện đúng kế hoạch đặt ra, bảo vệ an toàn hoạt động điều tra dân số và nhà ở tại các địa bàn trong cả nước.>> An toàn tuyệt đối cho cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở toàn quốc

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/thoisu/2009/4/111198.cand