Ngày đại hung nhất định phải tránh trong tháng 12/2016

Trong tháng 12 những ai muốn mưu cầu việc lớn cần phải lưu ý tránh những ngày xấu trong tháng sau đây.

Ngày đại hung nhất định phải tránh trong tháng 12/2016 - Ảnh 1

Theo quan điểm của tác giả Trương Thịnh Thư đăng tải trên trang Sina (Trung Quốc), trong tháng 12 những ai muốn làm việc lớn cần phải lưu ý tránh những ngày xấu trong tháng sau đây.

Ngày đại hung nhất định phải tránh trong tháng 12/2016 - Ảnh 2

Ngày 01/12 tức ngày 03/11 âm lịch. Gặp hung thần dữ nhất "Nguyệt phá đại hao", coi chừng tán gia bại sản.

Ngày đại hung nhất định phải tránh trong tháng 12/2016 - Ảnh 3

Ngoài việc phá dỡ, đào hào, chữa bệnh còn lại không nên chọn làm đại sự trong ngày này. Riêng tuổi Hợi vẫn có thể mưu, hành đại sự trong ngày này.

Ngày đại hung nhất định phải tránh trong tháng 12/2016 - Ảnh 4

Ngày 04/12 tức ngày 06/11 âm lịch. Gặp hung thần "Thụ tử", lành ít dữ nhiều.

Ngày đại hung nhất định phải tránh trong tháng 12/2016 - Ảnh 5

Ngoài săn bắt, tang sự thì cát sự, đại sự không nên làm. Riêng tuổi Dần vẫn có thể mưu, hành đại sự trong ngày này.

Ngày đại hung nhất định phải tránh trong tháng 12/2016 - Ảnh 6

Ngày 11/12 tức ngày 13/11 âm lịch. Gặp hung thần "Thụ tử", lành ít dữ nhiều.

Ngày đại hung nhất định phải tránh trong tháng 12/2016 - Ảnh 7

Ngoài săn bắt, tang sự thì cát sự, đại sự không nên làm. Riêng tuổi Dậu vẫn có thể mưu, hành đại sự trong ngày này.

Ngày đại hung nhất định phải tránh trong tháng 12/2016 - Ảnh 8

Ngày 14/12 tức ngày 17/11 âm lịch. Gặp Nhật trực "Nguyệt phá đại hao", đây là một trong những đại hung thần vì thế lành ít dữ nhiều.

Ngày đại hung nhất định phải tránh trong tháng 12/2016 - Ảnh 9

Trừ việc phá dỡ, đào hào, chữa bệnh, mọi việc khác không nên làm. Riêng tuổi Tý vẫn có thể mưu, hành đại sự trong ngày này.

Ngày đại hung nhất định phải tránh trong tháng 12/2016 - Ảnh 10

Ngày 23/12 tức ngày 25/11 âm lịch. Gặp hung thần Thụ Tử, lành ít dữ nhiều.

Ngày đại hung nhất định phải tránh trong tháng 12/2016 - Ảnh 11

Trừ việc săn bắt, tang sự thì cát sự, đại sự không nên làm. Tuổi Dậu vẫn có thể mưu, hành đại sự trong ngày này.

Ngày đại hung nhất định phải tránh trong tháng 12/2016 - Ảnh 12

Ngày 26/12 tức ngày 28/11 âm lịch. Gặp Nhật trực "Nguyệt phá đại hao", đây là một trong những đại hung thần vì thế lành ít dữ nhiều.

Ngày đại hung nhất định phải tránh trong tháng 12/2016 - Ảnh 13

Trừ việc phá dỡ, đào hào, chữa bệnh, mọi việc khác không nên làm. Riêng tuổi Tý vẫn có thể mưu, hành đại sự trong ngày này. (Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, cung cấp nội dung mang tính trắc nghiệm vui cho bạn đọc).