Ngày cuối cùng của thương xá trước khi khoát lên mình chiếc áo mới

Sau hơn 138 năm tồn tại cùng Sài Gòn rồi đi vào ký ức của bao thế hệ người dân nơi đây, thương xá Tax chính thức dừng hoạt động vào tháng 9.2014. Sau hơn 2 năm tháo dỡ các chi tiết cần bảo tồn, đến sáng nay, những hạng mục xây dựng của thương xã Tax được đập bỏ. Theo kế hoạch, đến năm 2020, Tax sẽ khoát trên mình chiếc áo mới bằng một tòa nhà hiện đại nhưng vẫn mang những nét thân thuộc của Tax mà người Sài Gòn vẫn in đậm trong tâm thức.