Ngày chơi bời, đêm ôm gấu… cầm hơi

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Nam có “gia sản” ít hơn Mi. Chàng chỉ “đăng kí bảo hộ” có 4 cô. Ấy vậy mà lúc nào cũng nhộn nhịp và đông vui. Mỗi lần các nàng “liên minh công nông” đòi cóc dầm, ô mai, xoài xanh là y như rằng chàng phải chịu trận.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=53&NewsId=112619