Ngày càng nhiều trẻ cô đơn ngay trong chính nhà mình

(Zing) - “Chưa bao giờ tình trạng sức khỏe tinh thần của trẻ lại ở mức đáng báo động như một, hai năm trở lại đây”, Thạc sĩ nghiên cứu cộng đồng Nguyễn Thị Oanh nhận xét.