'Ngày Biên phòng toàn dân thực sự trở thành Ngày hội đoàn kết quân dân

Ngày 28-2, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh chủ trì Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện 'Ngày Biên phòng toàn dân' giai đoạn 2019-2024, tuyên dương khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Dự hội nghị còn có các đồng chí: Thiếu tướng Lê Văn Phúc - Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP); Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hương - Phó Tư lệnh Quân khu 5; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Ngô Xuân Thắng; Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách HĐND TP Trần Phước Sơn.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc cho các cá nhân.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc cho các cá nhân.

Nhiều thành quả quan trọng

Trong 5 năm qua, cấp ủy Đảng, chính quyền TP Đà Nẵng và các ngành, đoàn thể, địa phương thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung “Ngày Biên phòng toàn dân" đến các tầng lớp nhân dân, đạt được nhiều kết quả trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội; phát huy được sức mạnh tổng hợp của các ngành, các cấp và sự tham gia đông đảo của các tầng lớp nhân dân vào thực hiện nhiệm vụ xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới. Kết quả thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân" đã góp phần nâng cao dân trí, cải thiện dân sinh; nâng cao ý thức trách nhiệm của quần chúng nhân dân về quốc gia, quốc giới, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường đoàn kết hiệp đồng giữa các lực lượng thực hiện nhiệm vụ xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới và phát triển kinh tế - xã hội. Đã có 495 lượt cán bộ chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn TP được các cấp khen thưởng vì đã có nhiều thành tích xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ biên giới.

Qua các hoạt động nhân "Ngày Biên phòng toàn dân", phẩm chất tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, hình ảnh “Người chiến sĩ Biên phòng” càng trở nên gần gũi, gắn bó với người dân. Nhân dân Đà Nẵng ngày càng tin tưởng với các cấp ủy Đảng, chính quyền và BĐBP, tích cực tham gia xây dựng nền Biên phòng toàn dân, thế trận Biên phòng toàn dân vững mạnh, góp phần xây dựng TP phát triển toàn diện, giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại.

Trong phong trào bảo vệ biên giới, xây dựng khu vực biên giới, các đơn vị, địa phương ở TP đã phối hợp xây dựng được nhiều mô hình bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, phòng chống tội phạm, góp phần giữ vững ANTT và phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực biên giới biển như: “Tổ tàu thuyền đoàn kết, an toàn”, “Khu dân cư văn hóa biển”, “Âu thuyền, cảng cá an toàn, văn hóa”, “Tuyến biển an toàn, văn hóa, văn minh”, “Vùng giáo 3 không”, “Tuổi trẻ phòng chống tội phạm”... gắn với tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”...; thực hiện kịp thời các chính sách hỗ trợ ngư dân bị tai nạn, rủi ro trên biển, hỗ trợ đóng mới tàu cá, bảo hiểm thuyền viên, mua ngư cụ.

Thiếu tướng Lê Văn Phúc trao Bằng khen của Bộ Tư lệnh BĐBP cho các tập thể và cá nhân.

Xây dựng thế trận lòng dân vững chắc ở khu vực biên giới biển

Phát biểu tại Hội nghị, Thiếu tướng Lê Văn Phúc - Phó Tư lệnh BĐBP nhìn nhận: Trong thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” gắn với các cuộc vận động, chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, củng cố hệ thống chính trị cơ sở của Đà Nẵng có bước phát triển nhảy vọt. Các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường quốc phòng, an ninh, các đề án phối hợp quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển, cửa khẩu cảng đã thúc đẩy hiệu quả công tác cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, đấu tranh với các loại tội phạm, gìn giữ ANTT… Các chương trình, mô hình tiêu biểu của TP đã được duy trì hiệu quả và ngày một phát triển với nhiều đổi mới về hình thức, phương pháp, được nhân rộng trong cả nước. “Có thể nói, sự nỗ lực, chủ động, sáng tạo trong thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” tại TP Đà Nẵng đã góp phần hết sức quan trọng trong việc củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; xây dựng thế trận lòng dân vững chắc ở khu vực biên giới biển, tạo nên sức mạnh tinh thần trong bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia. Sức mạnh ấy thể hiện ở sự đồng tâm, nhất trí của toàn Đảng bộ, chính quyền, các cấp, ngành và nhân dân Đà Nẵng; thể hiện qua sự phát triển toàn diện của thành phố, trở thành một thành phố đáng sống với những tên gọi “Thành phố sông Hàn”, “Thành phố pháo hoa” hay “Thành phố “5 không, 3 có, 4 an”…”, Thiếu tướng Lê Văn Phúc đánh giá.

Kết luận Hội nghị, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh khẳng định: Những kết quả đạt được trong thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” thời gian qua thể hiện sự quan tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng; sự đồng lòng của nhân dân. Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng tin tưởng rằng việc triển khai thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” thời gian tới sẽ đạt được nhiều kết quả thiết thực hơn, là một trong những cơ sở quan trong thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24-1-2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam, các hội, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị của TP cần tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung của “Ngày Biên phòng toàn dân” giai đoạn 2024-2029. Trong đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về mục đích, ý nghĩa, nội dung của "Ngày Biên phòng toàn dân" đồng thời phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân trong nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân vững mạnh, góp phần đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn TP.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng tin tưởng BĐBP TP phát huy tốt vai trò nòng cốt, chuyên trách trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, vùng biển theo quy định của pháp luật; chủ động phối hợp với các ngành, đoàn thể, cấp ủy chính quyền các cấp trong triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác Biên phòng và tổ chức thực hiện các nội dung của “Ngày Biên phòng toàn dân”, “Ngày hội Biên phòng toàn dân” hằng năm đảm bảo có nền nếp, chất lượng, hiệu quả, thiết thực. Các lực lượng Công an, Quân sự, BĐBP TP thường xuyên duy trì giao ban, thông báo trao đổi tình hình, phối hợp 3 lực lượng trong tuần tra phòng, chống tội phạm, đảm bảo ANTT trên địa bàn. Ủy ban MTTQ Việt Nam TP trên cơ sở các nội dung đã phát động triển khai vận động các thành viên và các tổ chức trong xã hội bằng các chương trình cụ thể thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”; biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong bảo vệ biên giới, vùng biển; làm cho "Ngày Biên phòng toàn dân" thực sự trở thành Ngày hội đoàn kết quân dân, đoàn kết các ngành, các lực lượng trong sự nghiệp xây dựng, quản lý và bảo vệ biên giới quốc gia.

Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách HĐND TP Đà Nẵng Trần Phước Sơn trao Bằng khen cho các tập thể và cá nhân.

Tại Hội nghị, có 1 cá nhân vinh dự được trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì, 3 cá nhân được trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba và 74 tập thể và cá nhân được Bộ Tư lệnh BĐBP, UBND TP và Ủy ban MTTQ Việt Nam TP tặng Bằng khen. Dịp này, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng Ngô Xuân Thắng đã phát động phong trào "Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, An ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới" giai đoạn 2024-2029".

Công Hạnh

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/ngay-bien-phong-toan-dan-thuc-su-tro-thanh-ngay-hoi-doan-ket-quan-dan-post291375.html