Ngày 9/11, 4 cổ phiếu giao dịch trên UPCOM

Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: DND 10.600 đồng/CP; BT1 15.000 đồng/CP; QBR 10.000 đồng/CP; TVU 10.000 đồng/CP.

Ngày 9/11/2016, hơn 8,8 triệu cổ phiếu của CTCP Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai (MCK: DND), hơn 5,2 triệu cổ phiếu của CTCP Bảo vệ Thực vật 1 Trung ương (MCK: BT1), hơn 1,7 triệu cổ phiếu của CTCP Đường sắt Quảng Bình (MCK: QBR) và hơn 1,7 triệu cổ phiếu của CTCP Công trình Đô thị Trà Vinh (MCK: TVU) chính thức đăng ký giao dịch trên UPCoM của Sở GDCK Hà Nội.

Tổng giá trị đăng ký giao dịch của 4 công ty lên tới hơn 175,9 tỷ đồng.

Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên trên UPCoM của các cổ phiếu này là DND 10.600 đồng/CP; BT1 15.000 đồng/CP; QBR 10.000 đồng/CP; TVU 10.000 đồng/CP.