Ngày 8-3 của tui!

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    Tui có ngày 8-3 tuyệt vời. Tui đây là đực rựa chính hiệu! Vì sao tui có ngày phụ nữ tuyệt vời? Đơn giản, vợ tui tổ chức cho tui mà, sao không sung sướng tuyệt vời được chứ! Các bạn tui ganh tị với tui là cái chắc

    Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/2009030803122529P0C1030/ngay-83-cua-tui.htm