Ngày 6/10: Khối ngoại mua ròng gần 88,5 tỷ đồng

VNM được khối ngoại trên HOSE mua ròng mạnh nhất, đạt hơn 63,5 tỷ đồng. Tiếp sau đó, PVD và PAN được mua ròng lần lợt 20,8 tỷ đồng và 14,2 tỷ đồng.

Trong phiên ngày 6/10, khối ngoại tiếp tục giao dịch khá tích cực, họ thực hiện mua vào hơn 10,2 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 345,4 tỷ đồng, trong khi bán ra gần 13 triệu cổ phiếu, trị giá gần 257 tỷ đồng. Tổng khối lượng bán ròng đạt hơn 2,7 triệu cổ phiếu, tuy nhiên, nếu xét về giá trị họ vẫn mua ròng gần 88,5 tỷ đồng.

Trên sàn HOSE, khối ngoại đẩy mạnh mua ròng hơn 7,16 tỷ đồng (tăng vọt so với mức mua ròng chỉ gần 3 tỷ đồng ở phiên trước), mặc dù vậy, nếu tính về khối lượng thì khối ngoại trên HOSE vẫn bán ròng hơn 4 tỷ đồng.

Ngày 6/10: Khối ngoại mua ròng gần 88,5 tỷ đồng - Ảnh 1

Phiên hôm nay, VNM được khối ngoại trên HOSE mua ròng mạnh nhất, đạt hơn 63,5 tỷ đồng. Tiếp sau đó, PVD và PAN được mua ròng lần lợt 20,8 tỷ đồng và 14,2 tỷ đồng.

Trong khi đó, HSG bị bán ròng mạnh nhất, đạt hơn 16,2 tỷ đồng. VIC cũng bị bán ròng hơn 16 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, khối ngoại cũng mua ròng hơn 16,8 tỷ đồng (gấp 5 lần so với giá trị mua ròng ở phiên trước), tương ứng khối lượng mua ròng đạt hơn 1,4 tỷ đồng.

Ngày 6/10: Khối ngoại mua ròng gần 88,5 tỷ đồng - Ảnh 2

Khối ngoại trên HNX phiên hôm nay mua ròng mạnh nhất mã SCR, đạt hơn 9,8 tỷ đồng. Các cổ phiếu trên HNX được khối ngoại mua ròng trên 1 tỷ đồng có IVS (2,6 tỷ đồng), BVS (1,3 tỷ đồng) và PVS (1,06 tỷ đồng). Trong khi đó, không có cổ phiếu nào trên HNX phiên hôm nay bị bán ròng trên 1 tỷ đồng.