Ngày 4/11: Khối ngoại trên HOSE tiếp tục mua ròng hơn 33,6 tỷ đồng

HOSE đã mua ròng mạnh nhất mã VCB, đạt hơn 12,5 tỷ đồng. Bên cạnh đó, HPG được mua ròng hơn 12 tỷ đồng.

Phiên ngày 4/11/2016, khối ngoại giao dịch rất ảm đạm, chỉ mua vào hơn 4 triệu cổ phiếu, trị giá gần 232,8 tỷ đồng. Trong khi đó, khối ngoại chỉ bán ra hơn 3,5 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 200 tỷ đồng. Tổng khối lượng mua ròng đạt 547.434 cổ phiếu, tương ứng giá trị mua ròng đạt 32,4 tỷ đồng.

Trên sàn HOSE, khối ngoại tiếp tục mua ròng hơn 33,6 tỷ đồng (giảm 63% so với giá trị mua ròng phiên trước), tương ứng khối lượng mua ròng đạt 624.630 cổ phiếu.

Ngày 4/11: Khối ngoại trên HOSE tiếp tục mua ròng hơn 33,6 tỷ đồng - Ảnh 1

Khối ngoại trên HOSE đã mua ròng mạnh nhất mã VCB, đạt hơn 12,5 tỷ đồng. Bên cạnh đó, HPG được mua ròng hơn 12 tỷ đồng. Các mã VIC, CII, VNM và NT2 đều được mua ròng trên 3 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, DXG bị bán ròng mạnh nhất, đạt hơn 7,8 tỷ đồng. Hai mã HSG và CTD đều bị bán ròng trên 4 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, khối ngoại có phiên bán ròng thứ 5 liên tiếp, nhưng giá trị bán ròng chỉ ở mức thấp, đạt hơn 1,2 tỷ đồng (giảm 91% so với phiên trước), tương ứng khối lượng bán ròng đạt 77.196 cổ phiếu.

Ngày 4/11: Khối ngoại trên HOSE tiếp tục mua ròng hơn 33,6 tỷ đồng - Ảnh 2

Khối ngoại trên HNX phiên hôm nay bán ròng chủ yếu hai mã PVS và VNR, đạt lần lượt 3,7 tỷ đồng và 1,5 tỷ đồng. Trong khi đó, VCS là mã duy nhất được khối ngoại trên HNX mua ròng mạnh (trên 1 tỷ đồng), đạt hơn 2,6 tỷ đồng.