Ngày 30/11, Bắc Giang tôn vinh điển hình tiên tiến vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Ngày 30/11, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị biểu dương, tôn vinh 150 điển hình tiên tiến vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi lần thứ Nhất, năm 2023.

Đồng bào DTTS hiện có hơn 257 nghìn người, chiếm tỷ lệ 14,6% dân số toàn tỉnh. Những năm qua, cùng với sự quan tâm hỗ trợ của Đảng, Nhà nước, các phong trào thi đua yêu nước trong vùng đồng bào DTTS và miền núi được triển khai sâu rộng, đạt nhiều kết quả tích cực.

Đời sống đồng bào vùng DTTS và miền núi ngày càng được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 5,2%/năm, tỷ lệ hộ nghèo các xã đặc biệt khó khăn giảm 7,63%/năm.

Qua các phong trào thi đua yêu nước đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiến tiến trên mọi lĩnh vực. 150 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được tôn vinh dịp này.

Nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng sự kiện tôn vinh điển hình tiên tiến trong đồng bào DTTS và miền núi lần thứ Nhất, ngày 29/11, Ban Dân tộc tỉnh tổ chức lễ báo công dâng Bác tại Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh ở huyện Ba Vì (TP Hà Nội).

Tin, ảnh: Mai Toan

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/kinh-te/415635/ngay-30-11-bac-giang-ton-vinh-dien-hinh-tien-tien-vung-dong-bao-dan-toc-thieu-so-va-mien-nui.html