Ngày 3.4: 32 triệu TPCP sẽ giao dịch tại HaSTC

Ngày 3.4 tới, 32 triệu trái phiếu chính phủ (TPCP), mệnh giá 100.000đ/TP của NH Phát triển VN (mã CK: QHB0811020) sẽ chính thức giao dịch tại TTGDCK Hà Nội (HaSTC).