Ngày 29/11, công bố phương án thi tốt nghiệp THPT

Chiều 29/11, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ công bố phương án tổ chức kỳ thi và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/ngay-29-11-cong-bo-phuong-an-thi-tot-nghiep-thpt-102876.htm