Ngày 28-10, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội sẽ đối thoại về thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai

  Ngày 6-9, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn ký ban hành Kế hoạch số 237/KH-UBND tổ chức hội nghị đối thoại với tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022.

  Hội nghị nhằm thông tin và tuyên truyền, giải thích chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai trên địa bàn thành phố.

  Nắm bắt những khó khăn, vướng mắc của cá nhân, tổ chức trong thực hiện thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai, kịp thời tháo gỡ, giải quyết và kiến nghị cấp trên giải quyết đối với trường hợp vượt thẩm quyền.

  Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, công chức kiểm soát thủ tục hành chính, tham mưu giải quyết thủ tục hành chính, góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính của thành phố.

  Nội dung đối thoại về trao đổi thông tin tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 của thành phố; thông tin, phổ biến các cơ chế, chính sách, các quy định mới của Trung ương, của thành phố liên quan đến lĩnh vực đất đai. Giải đáp những vướng mắc của người dân, doanh nghiệp về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai trên địa bàn thành phố.

  Tiếp thu những sáng kiến, giải pháp, kiến nghị, đề xuất nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn thành phố. Hội nghị không đối thoại những nội dung liên quan đến khiếu nại, tố cáo trong việc giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai.

  Phương pháp đối thoại theo từng vấn đề, chủ đề và câu hỏi của tổ chức, cá nhân; gắn việc tuyên truyền phổ biến pháp luật với giải thích và trả lời cho tổ chức, cá nhân. Trong quá trình đối thoại, nếu có câu hỏi ngoài nội dung thì người chủ trì đối thoại tiếp nhận và trả lời riêng bằng văn bản. Đồng thời, yêu cầu người đặt câu hỏi đi vào trọng tâm, chủ đề, nội dung cuộc đối thoại.

  Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh sẽ chủ trì điều hành hội nghị theo hình thức đối thoại trực tiếp kết hợp trực tuyến, dự kiến diễn ra ngày 28-10-2022 với điểm cầu chính tại trụ sở UBND thành phố Hà Nội; trực tuyến đến các điểm cầu UBND các quận, huyện, thị xã.

  Thời gian tiếp nhận phiếu đăng ký tham gia đối thoại từ ngày 25-8-2022 đến hết ngày 21-10-2022 qua Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Những phiếu đăng ký tham gia đối thoại đúng nội dung, gửi đúng thời gian quy định, được trả lời, giải đáp trực tiếp tại hội nghị đối thoại. Trường hợp cá nhân, tổ chức được mời dự hội nghị đối thoại, vì lý do khách quan vắng mặt tại hội nghị, kịp thời thông báo về Ban tổ chức hội nghị để nhận được trả lời bằng văn bản.

  Những phản ánh, kiến nghị trực tiếp tại hội nghị đối thoại nếu chưa thể giải đáp ngay, Chủ tịch UBND thành phố giao các sở chuyên ngành có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cụ thể; những phản ánh, kiến nghị vượt thẩm quyền, đơn vị tiếp thu, tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết.

  Tiến Thành

  Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/1041306/ngay-28-10-chu-tich-ubnd-thanh-pho-ha-noi-se-doi-thoai-ve-thu-tuc-hanh-chinh-linh-vuc-dat-dai